ЭКО СИСТЕМ – Fuel Enhancer

ЭКО систем бол  “ USA federal government agencies thru GSA”-с 2000 онд патент авсан найдвартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ юм.

ЭКО Системийн технологи нь хөдөлгүүр болон шатахууны төрөл, хөдөлгүүрийн насжилт, хөдөлгүүрийн ашиглалтын байдал, жолоодлогын ур чадвар зэргээс шалтгаалан шатахууны зарцуулалтыг 10- 30% хүртэл бууруулж, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг 90% хүртэл бууруулах ач тустай. Эко систем нь дизель, бензин, байгалийн хий зэрэг ямар ч төрлийн шатахуунд тохирдог универсал төхөөрөмж юм.

Та үр дүн нь эргэлзэж байгаа бол бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзсэн хүмүүсийн сэтгэгдэл болон үнэлгээг үзүүлэх харуулах боломжтой.

Тохирох түлш

ДИЗЕЛЬ, БЕНЗИН, ХАЛААГЧ ТОС, КЕРОСИН, БАЙГАЛИЙН ХИЙ, ШИНГРҮҮЛСЭН ХИЙ, ПРОФАН

Хэл сонгох > >
Right Menu Icon